Yargıtay Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yargıtay Başkanlığı güvenlik görevlisi alımı yapacak. Lise mezunu ve Ön Lisans mezunu personel alımı için 60 KPSS Puanı şartı aranacak. Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 02 Eylül 2022, Cuma 17:40

Yargıtay Başkanlığı’ndan;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır

. I-POZİSYONLAR Sıra Sözleşmeli pozisyonlar Yılı Puan Türü Mezuniyet durumu Sayı 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 10 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 50 2 Mübaşir 2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 10 3 Mütercim –Tercüman (İngilizce) 2020 KPSSP3 Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

1 4 Destek Personeli (Şoför) 2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 3 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 7 5 Destek Personeli(Hizmetli) 2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 60 6 Teknisyen (İnşaat) (Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1 7 Teknisyen (İnşaat) (Seramik Karo Kaplamacısı) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1 8 Teknisyen (İnşaat) (Isı Yalıtımcısı) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1 9 Teknisyen (İnşaat) (İnşaat Boyacısı) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 1 10 Teknisyen (Mobilya Dekorasyon)(Ahşap Yer Döşemecisi) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 3 11 Teknisyen (Mobilya Dekorasyon)(Ahşap Mobilya İmalatçısı) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak 3 Toplam 151 II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvurular 05.09.2022–09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. 2 / 6 b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. c) İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümündeki Denklik Belgesi alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. d) İlana başvuracak ortaöğretim(lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini “Lise Mezuniyet Bilgileriniz” alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir. e) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklemeleri gerekmektedir. f) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi e-devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise “Diğer Belgeleriniz” alanına yüklenmesi gerekmektedir. g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında “Diğer Bilgiler” alanına yüklemeleri gerekmektedir. h) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. i) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. j) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir. k) Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı, sürücü belgesi ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

III- BAŞVURU ŞARTLARI A- Genel Şartlar a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak, b) Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak, c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak, g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak, h)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak, 3 / 6 i) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, j) Başvurunun son günü olan 09.09.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 09.09.1987 sonrası olanlar müracaat edebilir.)

k) Tüm pozisyonlar için 2020 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. B- Aranan nitelikler/özel şartlar 1- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, c) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) f) Ataması yapılacak adaylardan ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. [Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak; Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak; Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.] 2. Mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 3. Mütercim – Tercüman (İngilizce) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde(İngilizce)

YDS puanı veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı(Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)sürücü belgesine sahip olmak. b) SRC2 belgesine sahip olmak. c) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 5. Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Lise veya dengi okul mezunu olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 4 / 6 6. Teknisyen (İnşaat) (Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup,

İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 7. Teknisyen (İnşaat) (Seramik Karo Kaplamacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup,

İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Seramik Karo Kaplamacısı belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 8. Teknisyen (İnşaat) (Isı Yalıtımcısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Isı Yalıtımcısı belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 9. Teknisyen (İnşaat) (İnşaat Boyacısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dalından mezun olmak veya sayılan liselerin İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olup,

İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 10. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Yer Döşemecisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezunu olup,

İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Ahşap Yer Döşemecisi belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak.

11. Teknisyen (Mobilya Dekorasyon) (Ahşap Mobilya İmalatçısı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranan nitelikler ve özel şartlar: a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Mobilya Üretim Teknolojisi dalından mezun olmak veya sayılan liselerin Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Teknolojileri Alanından mezun olup, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen Ahşap Mobilya İmalatçısı belgesine sahip olmak. b) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. 5 / 6 IV-

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI a. Başvuruların incelenmesi sonrasında, başvuru şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday belirlenecek, ilgisine göre uygulama veya sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip aday olması halinde, bu adaylar da ilgisine göre uygulama veya sözlü sınava çağrılacaktır. b. Başvuru sonuçları ile uygulama veya sözlü sınava çağrılacaklar Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

V- UYGULAMA SINAVI a) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için araç kullanma ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte uygulama sınavı yapılacaktır. b) Teknisyen pozisyonları için mesleki uygulama ve mesleki bilgiyi ölçer nitelikte uygulama sınavı yapılacaktır. c) Uygulama sınav yeri, tarihi ve saati Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. d) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. e) Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. c. Uygulama sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAVI a) Tüm pozisyonlar için sözlü sınavı yapılacaktır. b) Sözlü sınav Ahlatlıbel Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, No:6 İncek Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavının tarihi ve saati Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. c) Sözlü sınav konuları, sınav ilanında yer alan tüm pozisyonlar için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği Meslekî Bilgi 30; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15; Genel kültür 15; Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20; Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olarak belirlenmiş olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI a) Mütercim Tercüman pozisyonu için nihai başarı puanı; adayın KPSS puanının % 30'u, YDS puanının %40'ı ve sözlü puanının % 30'u esas alınarak hesaplanacaktır. b) Destek Personeli(Şoför) ile Teknisyen pozisyonları için nihai başarı puanı; adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak hesaplanacaktır. c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli(Hizmetli) pozisyonları için nihai başarı puanı: adayların aldığı KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak hesaplanacaktır. d) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Yeteri kadar yedek aday belirlenebilecektir. e) Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. VIII- ORTAK HUSUSLAR a) Açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımıza dilekçe ile şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- GENEL HÜKÜMLER a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 6 / 6 faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. b) Ataması yapılacak adayların, belirtilen tarihte istenilen belgeleri teslim etmek ve işe başlamak üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. c) Belirtilen tarihte Başkanlığımıza evrak teslim etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. e) Başkanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

X- ÜCRET S.N. Sözleşmeli pozisyonlar Öğrenim durumu Mesleki tecrübesi Yabancı dil düzeyi (01.07.2022) 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Silahlı) Ortaöğrenim, ön lisans 5 Yıldan az 8.392,62 2 Mübaşir Ortaöğrenim 5 Yıldan az 7.351,33 3 Mütercim –Tercüman (İngilizce) Lisans 0-3 Yıl B 9.229,30 4 Destek Personeli (Şoför) Ortaöğrenim, ön lisans 5 Yıldan az 7.028,78 5 Destek Personeli(Hizmetli) Ortaöğrenim 5 Yıldan az 7.028,78 6 Teknisyen pozisyonları Ortaöğretim 5 Yıldan az 7.875,60 NOT:Yukarıda belirtilen ücretler, 01.07.2022 -31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir. XI-

İLETİŞİM: Tel: 0 312 836 01 21- 0 312 836 04 16

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık