SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ YERLEŞTİRME İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ YERLEŞTİRME İLANI
  • 22 Temmuz 2022, Cuma 20:06

1. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Temizlik)
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 11
KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

2. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Bahçe Bakım)
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 2 
KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

3. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Aşçılık)
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 4
KPSS Puanı : 2020 KPSSP93 en az 60 puan

4. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Elektrik)
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1
KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

5. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Kaynak)
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1
KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

6. Grup
Pozisyon Adı: Destek Personeli (Tesisat) 
Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı: 1
KPSS Puanı : 2020 KPSSP94 en az 60 puan

1- BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- 1. Grup (Temizlik-11 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

C- 2. Grup (Bahçe Bakım-2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik alanının Çiçek Düzenleme, Dış Mekân Bitkileri, İç Mekân Bitkileri, Peyzaj veya Süs Bitkileri dallarının birinden ya da Tarım alanının Bahçe Bitkileri, Peyzaj, Bahçıvanlık veya Süs Bitkileri dallarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan "bahçıvanlık" veya "süs bitkileri" dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Ç- 3. Grup (Aşçılık-4 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1-  Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

D- 4. Grup (Elektrik-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü veya Elektrikli Ev Aletleri ve Teknik Servisi dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

E- 5. Grup (Kaynak-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

F- 6. Grup (Tesisat-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri  dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar başvurularını 19/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
4- Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
6- Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır.
7- Atamaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- DİĞER HUSUSLAR
1- Yerleştirme ve atama işlemleri için gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) yapılacaktır.
2- Bakanlık, yerleştirme ve atama süreçlerinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3- Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.
4- Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bunların dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın hükümleri geçerlidir.

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 296 61 14  - 76 58
Adres: Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 06520 Çankaya/ANKARA

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık