İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden ÜNİVERSİTEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA 36 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
  • 23 Kasım 2021, Salı 9:47

Başvuru işlemleri 23.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

1- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
e) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

 

İLAN
KODU
UNVAN ADET CİNSİYET KPSS
YILI
KPSS
PUAN
NİTELİKLER
Büro-1 Büro Personeli 2 Kadın Erkek 2020 KPSSP3 a) İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları Lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek.
c) 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Büro-2 Büro Personeli 1 Kadın Erkek 2020 KPSSP3 a) Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek.
c) 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Büro-3 Büro Personeli 2 Kadın Erkek 2020 KPSSP3 a) Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek.
c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az C seviyesinde puan almış olmak.
d) 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Tkn-1 Teknisyen 2 Erkek 2020 KPSSP94 a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezunu olmak.
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek.
c) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Tkn-2 Teknisyen 1 Erkek 2020 KPSSP94 a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek.
c) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Tkn-3 Teknisyen 2 Erkek 2020 KPSSP94 a) Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak
b) Mezuniyet sonrası en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek
c) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Tkn-4 Teknisyen 1 Erkek 2020 KPSSP94 a) Ortaöğretim Kurumlarının Mesleki ve Teknik öğrenim alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
b) M.E.B.dan onaylı Sıva Badana ve Boyacılık Sertifikası sahibi olmak.
c) Boyacılık ile ilgili en az 1 yıl süre ile çalıştığını SGK Dökümü ile belgelemek
c) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
KGG-1 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
6 Erkek 2020 KPSSP94 a) İlan kodu KGG-1 herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak (Lise veya dengi okul mezunu),
b) KGG-2 için herhangi bir önlisans mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
e) 170 cm ve üzerinde boya sahip olmak.
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
g) Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
h) B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.
ı) Tercihen en az 3 yıl süreyle Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
i) KGG-1 Başvuru kodu için 2020 KPSS P94 ve KGG-2 2020 KPSS P93 puan
türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
KGG-2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Erkek 2020 KPSSP93
DP-1 Destek Personeli 5 Kadın Erkek 2020 KPSSP94 a) Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ( (Lise veya dengi okul mezunu)
b) Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
c) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. d)
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
DP-2 Destek Personeli 5 Kadın Erkek 2020 KPSSP94 a) Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (Lise veya dengi okul mezunu)
b) Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
c) Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
d) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
DP-3 Destek Personeli 5 Erkek 2020 KPSSP94 a) Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (Lise veya dengi okul mezunu)
b) Üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhanelerindeki yapılacak temizlik ve yıkama (Kazan-Bulaşık)işlemlerini yapmak için çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
c) Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve uyum göstermek,
d) Toplu yemek mutfağında tecrübeli olmak.
e) 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
f) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.


Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
f) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi,
g) Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir. İlgili başvuru alanının mezuniyetinden sonra geçen süreler dikkate alınacaktır)
h) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
ı) KGG-1 ve KGG-2 başvuru kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
i) Mesleki sertifika istenen pozisyonlar için sertifika.
j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için kilo / boy bilgisi (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir)

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1) Başvuruda istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3 KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
3) Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
5) Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

HABERE AİT VIDEO


Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık